ventilaziun da fein

Entras in ventilatur vegn menau aria che sferdenta il fein. Entras quei duei vegnir evitau ch’il fein sescauldi ed entscheivi a cuar ed el mender cass a barschar.