Nus vessen giu da pagar castitg perquei che nus hagien mess memia bia salin

Gerasina Candinas
Sr. Gerasina Candinas

Cu la mumma fageva paun astgavan nus affons mintgin far ina metga e quei nudavan nus lu tgeinina che seigi da tgi. Il frar, gliez fageva lu adina ina grossa e scheva “quei ei lu quella dil Paul”. Nus vevan sez paun, principalmein era segal e salin.

La mumma veva bugen la frina salin aber quei era lu aschia: Duront l’uiara astgav’ins lu bu metter ora tonta salin sco ins leva. E lu er’ei vegniu che nus stuessien pagar castitg perquei che nus hagien mess memia bia salin. Epi er’ei stau aschia, la mumma veva lu aunc zerclau empau igl èr epi er’ei stau en punschuns. Aschia vev’ella furau en in maun e veva bunamein tussegau il saung. Ella veva stuiu ir pervia da quei en spital. Epi er’ei vegniu da pagar il castitg. Il bab veva lu detg “ah, sche gie, paghein nus”. La mumma veva lu detg “na, jeu paghel bu quei. Sch’jeu hai schon stuiu ir pervia da quei en spital. Sche ti scrivas bu sche scrivel jeu mezza a Berna”. E la mumma veva scret sezza a Berna che quei seigi stau stentus da vegnir tier quella salin e ch’ella seigi sefurada ed hagi schizun stuiu ir en spital. Lu vevan ei scret anavos, sche quei seigi aschia sche veglien ei relaschar quei castitg.

Era Vossa mumma ina che semetteva en per las caussas, era ella politica?

Gie, ella era schon ina che semetteva en. Ella politica bu aber schiglioc capeva ella schon las caussas. Ella era stada avon che maridar empau sin biro els hotels ed era lu schon disada cun da quei. Ella saveva era tudestg avunda. Ella era stada schon da lezs onns giu el Konstantineum ed era stada ella Svizra franzosa aschia ch’ella saveva schon sevolver.